Projekty

W ramach Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
realizowane są trzy projekty predefiniowane oraz projekty w ramach Funduszu małych grantów.

Projekty predefiniowane:

 

Projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Grantów:

Cel 1: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gmina Lublin – RAZEM PrzeZ NIEmoc
Powiat Szydłowiecki – Moc w pomocy
Miasto Chełm – By pomóc rodzinie
Gmina Modliborzyce – Agresji i przemocy mówię stop
Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej – Rodzina bez przemocy
Miasto Bartoszyce – Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają
Caritas Diecezji Ełckiej – Walczę o siebie
Fundacja EGO – Reintegracja rodziny uwikłanej w przemoc
Miasto Puławy – Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” – Realizacja wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z województwa lubelskiego
Stowarzyszenie MONAR – Mój dom bez przemocy
Fundacja Merkury – Przerwać krąg przemocy

Cel 2: Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć

Fundacja Centrum Praw Kobiet – Centrum Piękna – Majętna
Miasto Gdynia – Więcej mocy, mniej przemocy
Miasto Miński Mazowiecki – Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszenia zjawiska przemocy ze względu na płeć
Fundacja Feminoteka – To nie twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet