Ogólnopolska Konferencja „SPRAWCA CZY OFIARA?”

W dniach 14-15 października Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję pn. „Sprawca czy ofiara?”. Konferencja, organizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowana była ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,

W konferencji, która poświęcona była programom adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie., wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na szczeblu centralnym, jak również regionalnym i lokalnym. Wśród uczestników byli polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w pracy ze sprawcami przemocy, co dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych krajów oraz przyczyniło się do wzmocnienia współpracy dwustronnej.

Przemówienie Pana Karstena Klepsvika, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce

PROGRAM KONFERENCJI