Kontakt

Magdalena Fałkowska, koordynator Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

tel. 22/661 13 08

magdalena.falkowska@mrpips.gov.pl

Elżbieta Przybyszewska-Szczęsny, specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 22/661 13 15

elzbieta.przybyszewska-szczesny@mrpips.gov.pl

Anna Golińska, specjalista ds. finansowych

tel. 22/661 13 05

anna.golinska@mrpips.gov.pl