Welcome to the website of the Programme PL14: Domestic and Gender-based Violence supported by Norway grants.

Norway grants

Through the Norway Grants and EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

For the period 2009-14, Norway’s contribution is €1.7 billion. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Por­tugal and Spain. There is broad cooperation with Norwegian entities, and activities may be implemented until 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil soci­ety, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

See the video

News

Evaluation

Evaluation of the effects and the system for management and implementation of the EEA and Norway Grants 2009-2014 in Poland. Report is available here.

Social campaign “I choose help”

The Ministry of Family, Labour and Social Policy launched a social campaign “I choose help”  with the aim to raise public awareness on domestic and gender-based violence and to encourage victims to seek help and support.
The campaign is broadcasted in various media, including all Polish TV stations,  outdoor, press and the Internet.
More information about the campaign on: www.wybierampomoc.pl

PL14 Final Conference

On 13-14 December 2016 the Ministry of Family, Labour and Social Policy organized a final conference for the Programme PL14 “Domestic and Gender-based Violence”
Read more

Informacja o naborze ofert na opracowanie koncepcji kampanii społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji artystycznej oraz strategii dla kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska –wolna od przemocy. Ogłoszenie BIP Zaproszenie do składania ofert- kampania społeczna 2016- koncepcja kreatywna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Realokacja środków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” informuje, że w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Małych Grantów, istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na zatwierdzone do dofinansowania projekty będące w fazie realizacji. Szacunkowa dostępna alokacja wynosi 38 000,00 PLN, w tym 27 440,00 w ramach rezultatu 1 (zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz 10 560,00 PLN w ramach rezultatu 2 (zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć). Kwoty te mogą ulec zmianie.
Dodatkowe środki przyznawane będą zgodnie z zaleceniami, stanowiącymi załącznik do Uchwały Komitetu ds. Wyboru Projektów nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.  Uchwała nr 3_2016
Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o przesłanie do Operatora Programu zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego wraz z harmonogramem i budżetem projektu do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Autonomia.