Ewaluacja

Na stronie Funduszy Norweskich i EOG dostępne są Raporty końcowe z ewaluacji wdrażania Mechnizmów Finansowych oraz Programów. Czytaj więcej