Kampania społeczna „Wybieram pomoc”

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Wybieram pomoc”, mająca na celu  podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.
Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie i w internecie. Za całościową strategię i kreację kampanii odpowiada .bringMore advertising. Spoty zostały wyprodukowane przez Mangusta Film.
Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl