Konferencja podsumowująca Program

W dniach 13-14 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję podsumowującą Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowany z funduszy norweskich.

Konferencja, organizowana w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, miała na celu przedstawienie rezultatów Programu PL14 oraz wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk z Państw-Darczyńców.
W konferencji wzięli udział eksperci z Polski, Norwegii i Islandii, w tym przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Programu i projektów: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Konferencję otworzyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, która podziękowała Darczyńcom za wsparcie i zaangażowanie w realizację Programu i podsumowała działania Polski w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uczestników powitała Pani Tale Kandal, Radca Ministra w Ambasadzie Królestwa Norwegii oraz Pani Małgorzata Zalewska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. Następnie Pani Marzena Bartosiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, przedstawiła założenia i główne działania zrealizowane w ramach Programu PL14.
Pierwsza część konferencji poświęcona była doświadczeniom Państw Darczyńców w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Pani Nina Antonsen przedstawiła działania organizacji Alternative to Violence adresowane do sprawców przemocy oraz zaprezentowała film „Sinna Man”, ukazujący problem przemocy z perspektywy dziecka.
Następnie Pani Ólöf Ásta Farestveit i Pani Thorbjörg Sveinsdóttir, reprezentujące placówkę Barnahus podzieliły się doświadczeniami Islandii w udzielaniu kompleksowego wsparcia dla dzieci będących ofiarami przemocy.
Na zakończenie Pani Trine Eikram, Dyrektor Centrum Terapii Rodzin Enerhaugen w Oslo, przedstawiła działania obszarze profilaktyki, wczesnej interwencji i terapii dla dzieci i rodzin w sytuacjach konfliktu i przemocy.
Drugi dzień konferencji poświęcony był rezultatom projektów realizowanych w ramach Programu PL14. W pierwszej części zostały przedstawione 3 projekty predefiniowane. Podczas prezentacji projektu „Rodzina polska – wolna od przemocy”, Pani Marta Becerra, reprezentująca Radę Europy, przedstawiła działania i rolę Partnera w ramach Projektu. Następnie przedstawiciele Beneficjentów projektów – Pani Anna Wiecha z Ministerstwa Sprawiedliwości i Pan Sebastian Lizińczyk, reprezentujący Centralny Zarząd Służby Więziennej, dokonali podsumowania projektów predefiniowanych „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” i „Stop przemocy – druga szansa”.
Podczas konferencji nie zabrakło również przedstawicieli Beneficjentów Funduszu Małych Grantów. Zaprezentowane zostały rezultaty trzech projektów, stanowiące przykłady kompleksowych działań na rzecz osób doświadczających przemocy. Wśród projektów znalazły się „Mój dom bez przemocy” Stowarzyszenia MONAR, Centrum „Piękna – Majętna”, którego Beneficjentem było Centrum Praw Kobiet oraz „Więcej mocy – mniej przemocy”, realizowany przez Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
konferencja_2016-004konferencja_2016-010konferencja_2016-060konferencja_2016-104