Informacja o naborze ofert na opracowanie koncepcji kampanii społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji artystycznej oraz strategii dla kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska –wolna od przemocy. Ogłoszenie BIP Zaproszenie do składania ofert- kampania społeczna 2016- koncepcja kreatywna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty