Zapytanie ofertowe – Informator dla profesjonalistów

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące wykonania składu, korekty technicznej, druku i dystrybucji publikacji pn. „Informator dla profesjonalistów, wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 16 800 zł brutto złożył Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 4. Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.