Raport końcowy z realizacji projektu

Operator Programu uprzejmie informuje, że na stronie Programu jest dostępny formularz raportu końcowego dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów. Formularz raportu oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się w zakładce Nabór wniosków.