Zaproszenie do składania ofert na organizację wizyt studyjnych

Zapytanie ofertowe wizyty studyjne _modyfikacja
Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji dwóch wizyt studyjnych do Zamawiającego wpłynęło 16 ofert.
Do realizacji wybrana została oferta złożona przez: Cristal Travelnet – Sp. z o. o., z siedzibą w (19-300) Ełku, przy ul. Mickiewicza 15.
Warunki realizacji zamówienia zawarte w ofercie Wykonawcy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego .
Cena ofertowa brutto realizacji całego zamówienia przedstawiona w formularzu ofertowym wynosi 106095,00 zł i jest najniższa spośród nadesłanych ofert.
Bardzo dziękujemy Państwu za nadesłane oferty.