Wyniki konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów

W dniu 19 marca 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.
Na listach rankingowych znalazły się projekty, które zostały wybrane do dofinansowania. Decyzją Komitetu lista rezerwowa obejmuje projekty, które uzyskały przynajmniej 85 pkt (cel 1) lub 82,5 pkt (cel 2), lecz nie mieszczą się w dostępnej alokacji. Projekty te będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków.
Listy rankingowe i rezerwowe dla celu 1 i dla celu 2 znajdują się poniżej.
Lista rankingowa i rezerwowa projektów w ramach celu nr 1
Lista rankingowa i rezerwowa projektów w ramach celu nr 2