Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów

Operator Programu zakończył ocenę formalną wniosków nadesłanych w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Proszę mieć na uwadze, że poniższa lista wniosków może ulec zmianie w wyniku dokonanych uzupełnień oraz procedury odwoławczej.
Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej
Lista wniosków, które w wyniku procedury uzupełnień przeszły pozytywnie ocenę formalną