Ogólnopolska Konferencja „SPRAWCA CZY OFIARA?”

W dniach 14-15 października Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję pn. „Sprawca czy ofiara?”. Konferencja,  zrealizowana  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowana była ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Dowiedz się więcej