Zakończył się nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będące Operatorem Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego z funduszy norweskich, zakończyło nabór wniosków konkursowych w ramach Funduszu Małych Grantów.