Nabór ekspertów do oceny wniosku dla projektu „Rodzina polska – wolna od przemocy”

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS ogłasza nabór na dwóch ekspertów zewnętrznych do oceny wniosku o dofinansowanie Projektu Predefiniowanego Rodzina wolna od przemocy, realizowanego w ramach Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płećOgłoszenie
Wybrani eksperci: Grażyna Pisarczyk i Agnieszka Górska