Porozumienie w sprawie realizacji Programu

Dnia 8 stycznia 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, Porozumienie w sprawie realizacji Programu PL 14 pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.